Kontingent

Medlemskontingent for 2022. kr. 200,-


Innbetales til kontonr.:16442240500

 

 

Har du spørsmål vedr. faktura kontakt kasserer

Thorleif Bang Telefon: 91 55 02 30


thorleif@bang.no


Ved innbetaling vennligst oppgi navn og medlemsnr.


Medlemskontingent for 2022. kr. 200,-


Innbetales til kontonr.:16442240500

 

 IBAN nr for vår konto er :


NO 56 1644 22 40500


SWIFT /BIC adresse er  DNBANOKKXXX